FRESHER'S DAY CELEBRATIONS HELD AT GDC, URAVAKONDA